Zoek
Filters
Close

herroepingsinstructie

Consumenten hebben recht op herroeping onder de volgende voorwaarden: de consument is een natuurlijk persoon die een juridische overeenkomst sluit voor doeleinden die niet hoofdzakelijk zijn toe te schrijven aan zijn commerciële activiteiten of die van zijn zelfstandige beroepsactiviteit:
herroepingsinstructie
recht op herroeping
U heeft het recht om deze overeenkomst binnen een maand zonder opgaaf van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn is een maand vanaf de datum waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (Get Solutions GmbH, Schönbrunn 173 a, 07929 Saalburg - Ebersdorf, Duitsland, Tel: 036651-139880, Fax: 036651-139880 (gebruikelijke telefoonkosten; in het vaste telefoonnet van German Telekom momenteel 14Ct/min.; prijzen van andere aanbieders en mobiele communicatie kunnen verschillen), e-mail: service@acerto.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst op te zeggen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.
Gevolgen van de intrekking
Als u deze Overeenkomst annuleert, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten als gevolg van het kiezen van een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaard levering door ons aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop we bericht van uw annulering van deze Overeenkomst. Wij zullen voor deze terugbetaling dezelfde betaalmiddelen gebruiken als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u kunt bewijzen dat u de goederen hebt geretourneerd, als dat eerder is.
U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst op de hoogte heeft gesteld, aan ons of aan Get Solution GmbH - acerto.de, Schönbrunn 173 a - Gewerbergebiet, 07929 Saalburg - Ebersdorf retourneren of overhandigen. De termijn wordt in acht genomen als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen. Wij dragen de kosten voor het retourneren van dergelijke goederen, die vanwege hun aard normaal gesproken per post aan ons kunnen worden geretourneerd. U draagt de directe kosten voor het retourneren van dergelijke goederen, die vanwege hun aard normaal gesproken niet per post aan ons kunnen worden geretourneerd (verzending van goederen), die voor elk van dergelijke goederen worden geschat op maximaal ongeveer 100 euro.
Zij zijn slechts aansprakelijk voor enig waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de aard, de hoedanigheid en de werking van de goederen.
Uitsluiting of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht:
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten
- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en bij de vervaardiging waarvan de individuele keuze of bestemming van de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten
- voor de levering van goederen, indien deze door hun aard na de levering onafscheidelijk vermengd zijn met andere goederen;
modelformulier
(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
Voor Get Solutions GmbH, Schönbrunn 173 a, 07929 Saalburg - Ebersdorf, fax: 036651-139881 (gebruikelijke telefoonkosten; momenteel 14Ct/min. in het vaste telefoonnet van German Telekom; prijzen voor andere aanbieders en mobiele communicatie kunnen verschillen), e-mail: service@acerto.de
Ik/wij verbind(*) het door mij/wij gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
                                                                                                                          
Besteld op (*) /ontvangen op (*)                                           

Naam van de consument(en)                                                                                              
Adres van de consument(en)                                                                                      
Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van toezending op papier)                                 
Vertaald met www.DeepL.com/Translator