<meta name = "seobility" content = "f36923c382e70d912d680ed696c65a1a">

Szukaj
Filters
Close

instrukcja cofnięcia

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na następujących warunkach, przy czym konsument jest każdą osobą fizyczną, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani jego działalności handlowej, ani działalności na własny rachunek:
instrukcja cofnięcia
prawo odwołania
Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie jednego miesiąca bez podania przyczyn.
Okres odstąpienia od umowy wynosi jeden miesiąc od daty wyznaczenia przez Państwa lub osobę trzecią, która nie jest przewoźnikiem, nie przejęła lub nie weszła w posiadanie ostatnich towarów.
Aby skorzystać z prawa do odwołania, należy poinformować nas (Get Solutions GmbH, Schönbrunn 173 a, 07929 Saalburg - Ebersdorf, Niemcy, tel: 036651-139880, faks: 036651-139880 (zwykłe koszty połączeń telefonicznych; w stałej sieci niemieckiego Telekom obecnie 14Ct/min.; ceny innych usługodawców i usług telefonii komórkowej mogą się różnić), e-mail: service@acerto.de (zwykłe koszty połączeń telefonicznych; w stałej sieci Telekom obecnie 14Ct/min.; ceny innych usługodawców i usług telefonii komórkowej mogą się różnić), za pomocą wyraźnego oświadczenia: service@acerto.de (zwykłe koszty połączeń telefonicznych). Można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.
Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać zawiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.
Konsekwencje uchylenia
W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, zwrócimy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Państwa metody dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej Umowy. O ile nie uzgodniono inaczej z Państwem, będziemy korzystać z tych samych środków płatności za ten zwrot, z jakich korzystali Państwo przy pierwotnej transakcji; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi opłatami za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu towarów, dopóki nie otrzymamy ich z powrotem lub dopóki nie udowodnisz, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Towary należy zwrócić lub przekazać nam lub Get Solution GmbH - acerto.de, Schönbrunn 173 a - Gewerbergebiet, 07929 Saalburg - Ebersdorf niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem terminu czternastu dni. Ponosimy koszty zwrotu tych towarów, które ze względu na swój charakter mogą być nam zwrócone w normalnym trybie pocztą. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu tych towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą być w normalnym przypadku odesłane do nas pocztą (spedycja towarów), których maksymalna wartość wynosi około 100 euro.
Odpowiadają oni za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia właściwości, właściwości i funkcjonowania towaru.
Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów.
- dla dostaw towarów, które nie są prefabrykowane i których wytwarzanie przez konsumenta jest uzależnione od indywidualnego wyboru lub przeznaczenia, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;
W przypadku umów prawo odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie
- do dostawy towarów, jeżeli zostały one w sposób nierozerwalny zmieszane z innymi towarami ze względu na swój charakter po dostawie;
wzór formularza odstąpienia
(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odesłać go z powrotem).
Do Get Solutions GmbH, Schönbrunn 173 a, 07929 Saalburg - Ebersdorf, Faks: 036651-139881 (zwykłe koszty połączeń telefonicznych; obecnie 14Ct/min. w niemieckiej sieci stacjonarnej Telekom; ceny dla innych operatorów i telefonii komórkowej mogą się różnić), E-Mail: service@acerto.de
Niniejszym anulujemy(*) zawartą przeze mnie/nas umowę zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*)
                                                                                                                          
Zamówione dnia (*) / otrzymane dnia (*)                                           

Nazwa konsumenta(-ów)                                                                                              
Adres konsumenta(-ów)                                                                                      
Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)